Vodjenje poslovnih knjiga po MRS (IFRS)

- Permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta;

- Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;

- Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba,

- Proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;

- Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;

- Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;

- Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima Klijenti Agencije su različitih delatnosti (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);

- Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.