Kompletna Poslovna IT podrška Pantheon, Navision, i druge ERP i manje složene sisteme

- Obuka zaposlenih

- Podešavanje parametara poslovnog softvera

- Izrada rešenja prilagodjenih poslovnim potrebama klijenta

- Standardna IT podrška u domenu hardvera, mreža itd