Iskustvo

2004. Microsoft NAVISION - obuka u Microsoft centru u Readingu(London UK). Pružamo računovod stvene usluge i u MS NAV. U nekoliko domaćih kompanija vršimo obuku i stručni nadzor za magacinsko poslovanje, nabavku robe, izdavanje robe i finansijsko knjigovodstvo.

2007. Kupovina poslovnog prostora na Novom Beogradu sa 4 moderno opremljene kancelarije.
Kvalitet podrške podižemo kroz višeslojno praćenje propisa, unapredjenu elektronsku komunikaciju i Remote prisustvo kod klijenata.

MITCOM ima potpisane ugovore sa preko 60 domaćih i stranih kompanija(Holandija,Austrija,Italija,Rusija,Litvanija,Slovenija). Posedujemo dugogodišnje iskustvo u sledećim poljima delatnosti:

  • Rudarstvo (obrada, proizvodnja i izvoz)
  • Brodogradnja - privremeni uvoz- aktivno oplemenjivanje, proizvodnja, normirane zarade
  • Mašinska industrija
  • Gradjevinska industrija - investitori i izvodjači radova
  • Proizvodnja elektronskih komponenti, uredjaja, obuće, odeće i drugo
  • Veleprodaja (klima oprema, uredjaji, odeća, hrana i dr)
  • Ishrana - restorani, splavovi, pekare
  • Maloprodaja